Danish Edition

Hereuka! Der er fundet olie på øen Catan. Catans dygtige ingeniører har lært at udvikle produktionen ved at bruge denne værdifulde nye ressource, både ved at omdanne den til andre ressourcer og ved at udvikle byer til metropoler. Men olien er en knap ressource og anvendelsen af den er ikke uden omkostninger. Brugen af olie leder til forurening og til drivhusgasudledninger, der giver risiko for oversvømmelser ved kysterne – og for altødelæggende katastrofe. Med opdagelsen af olie på Catan, står beboerne over for en ny udfordring: de må beslutte sig for, om det er til fælles bedste at begrænse brugen af olie eller om kapløbet om sejren retfærdiggør risikoen for total ødelæggelse.

Download the scenario now!