Jaciments de petroli (Catalan Edition)

Eureka! S’ha descobert petroli a l’illa de Catan. Els millors enginyers de Catan han desenvolupat maneres d’augmentar la producció amb l’ajuda d’aquest nou recurs tan valuós, tant perquè pot ser intercanviable per altres recursos, com perquè permet el creixement de les ciutats fins a convertir-les en grans metròpolis. Tanmateix el petroli és un bé escàs i el seu ús no està exempt de costos. A més, l’ús del petroli genera contaminació i això afavoreix el canvi climàtic, el qual té conseqüències amenaçadores com ara la inundació de les zones costaneres i desastres globals. El descobriment de petroli a Catan, farà que els seus habitants s’enfrontin a nous reptes: decidir si pel bé comú val la pena limitar l’ús del petroli, o si, al contrari, paga la pena assumir riscos per tal d’aconseguir la victòria.

Download the scenario now!